Monday, 5 October 2015

DD FREE DISH CHANNEL LIST 5/10/2015

dd-free-dish-logo-engli.jpg Updated channel list of 'DD FREE DISH' 5/10/2015. 10990 V 28500 DWDS_Service (TV) 10990 V 28500 DD NATIONAL (TV) 10990 V 28500 DD NEWS (TV) 10990 V 28500 DD SPORTS (TV) 10990 V 28500 DD INDIA (TV) 10990 V 28500 DD BHARATI (TV) 10990 V 28500 DD BANGLA (TV) 10990 V 28500 DD CHANDANA (TV) 10990 V 28500 DD GIRNAR (TV) 10990 V 28500 DD KASHIR (TV) 10990 V 28500 SHRI NEWS (TV) 10990 V 28500 AASTHA BHAJAN (TV) 10990 V 28500 B4 U MOVIES (TV) 10990 V 28500 WOW CINEMA (TV) 10990 V 28500 INDIA NEWS (TV) 10990 V 28500 IBN 7 (TV) 10990 V 28500 DD KISAN (TV) 10990 V 28500 AIR VBS (Radio) 10990 V 28500 AIR Telugu (Radio) 10990 V 28500 AIR Marathi (Radio) 10990 V 28500 AIR Tamil (Radio) 10990 V 28500 Radio Test 105 (Radio) 10990 V 28500 Radio Test 106 (Radio) 11070 V 28500 DWDS_Service (TV) 11070 V 28500 DD RAJASTHAN (TV) 11070 V 28500 DD ORIYA (TV) 11070 V 28500 DD PODHIGAI (TV) 11070 V 28500 DD PUNJABI (TV) 11070 V 28500 DD SAHYADRI (TV) 11070 V 28500 DD YADAGIRI (TV) 11070 V 28500 DD MALAYALAM (TV) 11070 V 28500 LOK SABHA (TV) 11070 V 28500 RAJYA SABHA (TV) 11070 V 28500 HOUSEFULL MOVIES (TV) 11070 V 28500 DANGAL (TV) 11070 V 28500 BHOJPURI CINEMA (TV) 11070 V 28500 DD BIHAR (TV) 11070 V 28500 DD NORTH EAST (TV) 11070 V 28500 DD UP (TV) 11070 V 28500 SANSKAR TV (TV) 11070 V 28500 AIR Gujrati (Radio) 11070 V 28500 FM Rainbow (Radio) 11070 V 28500 AIR Punjabi (Radio) 11070 V 28500 FM Gold (Radio) 11070 V 28500 Radio Kashir (Radio) 11070 V 28500 Gyan Vani (Radio) 11110 V 30000 TV Test 601 (TV) 11110 V 30000 TV Test 602 (TV) 11110 V 30000 TV Test 603 (TV) 11110 V 30000 TV Test 604 (TV) 11110 V 30000 TV Test 605 (TV) 11110 V 30000 TV Test 606 (TV) 11110 V 30000 TV Test 607 (TV) 11110 V 30000 TV Test 608 (TV) 11110 V 30000 TV Test 609 (TV) 11110 V 30000 TV Test 610 (TV) 11110 V 30000 TV Test 611 (TV) 11110 V 30000 TV Test 612 (TV) 11110 V 30000 TV Test 613 (TV) 11110 V 30000 TV Test 614 (TV) 11110 V 30000 TV Test 615 (TV) 11110 V 30000 TV Test 616 (TV) 11110 V 30000 TV Test 617 (TV) 11110 V 30000 TV Test 618 (TV) 11110 V 30000 TV Test 619 (TV) 11110 V 30000 TV Test 620 (TV) 11110 V 30000 TV Test 621 (TV) 11110 V 30000 TV Test 622 (TV) 11110 V 30000 TV Test 623 (TV) 11110 V 30000 TV Test 624 (TV) 11110 V 30000 Radio Test 651 (Radio) 11110 V 30000 Radio Test 652 (Radio) 11110 V 30000 Radio Test 653 (Radio) 11110 V 30000 Radio Test 654 (Radio) 11110 V 30000 Radio Test 655 (Radio) 11110 V 30000 Radio Test 656 (Radio) 11110 V 30000 Radio Test 657 (Radio) 11110 V 30000 Radio Test 658 (Radio) 11150 V 28500 DWDS_Service (TV) 11150 V 28500 CINEMA TV (TV) 11150 V 28500 DD URDU (TV) 11150 V 28500 CHARDIKLA TIME TV (TV) 11150 V 28500 DD SAPTGIRI (TV) 11150 V 28500 INDIA TV (TV) 11150 V 28500 AASTHA TV (TV) 11150 V 28500 MANORANJAN TV (TV) 11150 V 28500 NEWS NATION (TV) 11150 V 28500 SONY PAL (TV) 11150 V 28500 DABANGG (TV) 11150 V 28500 RISTHEY (TV) 11150 V 28500 MOVIE HOUSE (TV) 11150 V 28500 MAHA MOVIE (TV) 11150 V 28500 DD MP (TV) 11150 V 28500 ENTERR-10 (TV) 11150 V 28500 ABC (TV) 11150 V 28500 Air Kannada (Radio) 11150 V 28500 AIR Bangla (Radio) 11150 V 28500 AIR Hindi (Radio) 11150 V 28500 AIR NE (Radio) 11150 V 28500 FM Rainbow Chennai (Radio) 11150 V 28500 FM Gold MUMBAI (Radio) 11490 V 30000 TV Test 501 (TV) 11490 V 30000 TV Test 502 (TV) 11490 V 30000 TV Test 503 (TV) 11490 V 30000 TV Test 504 (TV) 11490 V 30000 TV Test 505 (TV) 11490 V 30000 TV Test 506 (TV) 11490 V 30000 TV Test 507 (TV) 11490 V 30000 TV Test 508 (TV) 11490 V 30000 TV Test 509 (TV) 11490 V 30000 TV Test 510 (TV) 11490 V 30000 TV Test 511 (TV) 11490 V 30000 TV Test 512 (TV) 11490 V 30000 TV Test 513 (TV) 11490 V 30000 TV Test 514 (TV) 11490 V 30000 TV Test 515 (TV) 11490 V 30000 TV Test 516 (TV) 11490 V 30000 TV Test 517 (TV) 11490 V 30000 TV Test 518 (TV) 11490 V 30000 TV Test 519 (TV) 11490 V 30000 TV Test 520 (TV) 11490 V 30000 TV Test 521 (TV) 11490 V 30000 TV Test 522 (TV) 11490 V 30000 TV Test 523 (TV) 11490 V 30000 TV Test 524 (TV) 11490 V 30000 Radio Test 551 (Radio) 11490 V 30000 Radio Test 552 (Radio) 11490 V 30000 Radio Test 553 (Radio) 11490 V 30000 Radio Test 554 (Radio) 11490 V 30000 Radio Test 555 (Radio) 11490 V 30000 Radio Test 556 (Radio) 11490 V 30000 Radio Test 557 (Radio) 11490 V 30000 Radio Test 558 (Radio) 11570 V 28500 DWDS_service (TV) 11570 V 28500 KHUSHBOO TV (TV) 11570 V 28500 MANORANJAN MUSIC (TV) 11570 V 28500 9XM (TV) 11570 V 28500 France 24 (TV) 11570 V 28500 ZEE SANGAM (TV) 11570 V 28500 Star Utsav (TV) 11570 V 28500 Zee ANMOL (TV) 11570 V 28500 MASTI (TV) 11570 V 28500 B4U Music (TV) 11570 V 28500 DILLAGI (TV) 11570 V 28500 DW TV (TV) 11570 V 28500 NEWS 24 (TV) 11570 V 28500 NHK WORLD (TV) 11570 V 28500 RT MOVIES (TV) 11570 V 28500 ABP NEWS (TV) 11570 V 28500 RUSSIA TODAY (TV) 11570 V 28500 AIR Ragam (Radio) 11570 V 28500 FM Rainbow BLore (Radio) 11570 V 28500 Air Urdu (Radio) 11570 V 28500 Air Oriya (Radio) 11570 V 28500 AIR Malayalam (Radio) 11570 V 28500 AIR Assamese (Radio) #GJ

0 on: "DD FREE DISH CHANNEL LIST 5/10/2015"

⚠ Do not spam here!